Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh kan mir xă Dak R’tĭh m’ak răm yor yan ba năm aơ âk play

01/06/2017 10:14 G6T+7

Yan sĭt phuh yan kao năm aơ, Nau kan Trŭnh o-ach mpeh Tây Nguyên n’gor Dak Nong lĕ kơl ân 100 r’năk bon lan ta xă Dak R’tĭh (Tuy Ðức) 10 ntil nau kan jê gơi tăm ba lŏ ntưp n’hanh ân play ba sa uĕh đah neh tăm huy rlau 2 hec ta.

Tĕng nau kan nĕ, Nau kan aơ lĕ kơl ĕ rngôch rnih tăm, buh sui, dak si krih tu ndrŭng gơi bon lan hao tăm ba lŏ đah rnoh prăk lah 400 rkeh prăk.

Abaơ, bu nuyh bon lan ta ăp thôn, bon xă Dak R’tĭh dôl ma rek ba lŏ. Âk ntŭk ba bu nuyh bon lan tăm âk play ntơm 8 tât 8,5 tạ du sào, tâm nĕ gĕh r’năk play ba âk rlau du tân du sào. Aơ dơi kơp lah yan tăm ba gĕh âk play zŏ năm mhe aơ. Play ba âk nĕ bu nuyh bon lan mô hôm r’vê mô gĕh phe sông ta yan kal wai.

Nau kan Trŭnh o-ach mpeh Tây Nguyên lĕ kơl lĕ rngôch rnih tăm, buh sui, ndâk tâ ntĭm nau kan, ntĭm kĩ thuật chăm mray, n’gang tu ndrŭng sa suy kơl đang ba hao jêng uĕh

Kan bộ Nau kan aơ ksiêm uănh nau âk play, nau uĕh play ba tăm

Tĕng kơt di kĩ thuật, suy kơl play ba tăm bơh bu nuyh kan mir bon lan xă Dak R’tĭh gĕh rlau 8,5 tân du sào

Bu nuyh bon lan răp jăp kan ta yan rek ba

Văn Tâm

1,020
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.