Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh kan mir Dak N’Drŏt mray chăm, n’gang nau ji ma tơm tiêu

22/06/2017 10:09 G6T+7

Xă Dak N’Drŏt (Dak Mil) gĕh 620 ha tiêu, tâm nĕ 415 hec ta tiêu lĕ gĕh play, hôm e nĕ lah tơm tiêu mhe tăm mô hŏ gĕh play.

Abaơ dôl tâm khay bôk yan bri mih, mih âk hô ngăn, ĭt biĕ neh lah tâ gĕh âk tu ndrŭng, nau ji ta tơm tiêu, tâm nĕ gĕh nau ji ôm reh, ôm tơm, tuyến trùng, riăt… Gơi tơm tiêu jêng, gĕh âk play n’hanh n’gang ăp ntil nau ji bư, bu nuyh bon lan tâm lam xă dôl koai ntu, chhik hĭp, sui buh, krih dak si n’gang tu ndrŭng… di khoa học kỹ thuật.

Way ksiêm, ngăch gĭt n’gang krih dak si riăt sa tơm tiêu gơi mô gĕh tâm tưp riăt ta ăp ntŭk tăm ba bă

Âk r’năk bon lan dŏng vôi mbrih ta tơm gơi n’gang nau ji ôm reh, tuyến trùng

Ntŭk kan tâm xă way pơk âk jrô ntĭm nau kan khoa học kĩ thuật tăm, n’gang nau ji gơi n’hao tăm tiêu ân nâp phĭt

Y Sơn

955
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.