Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nông dân Đắk N’Drót chủ động chăm sóc, phòng bệnh cho cây hồ tiêu

22/06/2017 10:09 G6T+7

Xã Ðắk N’Drót (Ðắk Mil) có 620 ha hồ tiêu, trong đó khoảng 415 ha hồ tiêu kinh doanh, còn lại là diện tích đang trong giai đoạn kiến thiết cơ bản.

Hiện nay đang là giai đoạn đầu mùa mưa, lượng mưa nhiều, độ ẩm cao là thời điểm thuận lợi cho các loại sâu bệnh phát sinh gây hại hồ tiêu, nhất là bệnh thối thân, thối rễ, tuyến trùng, rệp sáp... Ðể hồ tiêu phát triển tốt, đậu trái cao và chống chịu được các loại sâu bệnh gây hại, nông dân trên địa bàn xã đang khẩn trương cào bồn, làm cỏ, bón phân, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh… theo đúng quy trình kỹ thuật.

Thường xuyên theo dõi, kịp thời phòng trừ bệnh rệp sáp trên cây hồ tiêu để tránh lây lan sang nhiều diện tích khác

Nhiều hộ nông dân sử dụng vôi rải quanh gốc tiêu để phòng bệnh thối rễ, tuyến trùng

Ðịa phương thường xuyên mở các lớp tập huẫn kỹ thuật trồng, phòng bệnh để phát triển cây hồ tiêu theo hướng bền vững

Y Sơn

76
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số căn nhà được xây dựng cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tính từ năm 2012 đến nay.

* Lah rnoh wâl dơi ndâk nkra ân ma ăp r’năk gĕh nhâm soan ma bri dak tâm lam n’gor tă bơh Prăk “Ntrok kah gĭt nhâm soan” kơp ntơm năm 2012 tât abaơ.

* Zos chor tsêr lo uô tsuô chor chuôz zis chinhr sach sâuv thangx tsangv xênhr ntơưv Pênhr “Thêv tsax pâux njil” xangv txix shông 2012 txus nuôr.