Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz Đăk Mil lo chiv bơ

10/08/2017 10:02 G8T+7

Ðăk Mil muôx 250 ha bơ chos, tox tsongs tiv zix ntơưv chor xar Đưc Manhs, Ðăk N’Drot, Ðăk Gănx..., lo pêx xinhv chos yênhx thangx los sis shơư hur vangx cax phê.

Luz chaix nuôr, ntâu ziv nênhs kôngz sâuv thangx tsangv hênhx tangz tov sâu txir bơ ntơưv zus chuôz zis. Shông nuôr, zos zov chênhr lus nôngz, uô trơưs chor biênx phap khoa hocx cir thuôx tiên tiênr hur cxuô ntu chos, tu mas chor vangx bơ ntơưv Ðăk Mil tsinhr txi ntâu, txir jông gâux, lo thix trươngx nhiav.

Zos uô jông ntu xair nôngz, uô trơưs khoa hocx cir thuôx hur cxuô ntu tu ntâu angr bơ nhoz Đưc Manhs sâu lo ntâu

Chor nôngz bơ lo chos ntơưv Đăk Mil muôx tsât lươngs, lo nênhs sir zôngv nhiav

Kruô nhiav bơ Đăk Mil haz tsinhr đrêl zuôr bơ chia chox môngl puz tsuô nênhs cxênhz jê thâuv môngl đhâu cêr Hôx Chir Minh sâuv thangx tsangv xar Đăk Gănx

Y Krắk

763
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.