Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bư mir Dak Mil gĕh âk play bơ

10/08/2017 10:02 G8T+7

Dak Mil gĕh tâm 250 hec ta neh tăm bơ, tăm âk ngăn ta ăp xă Ðức Mạnh, Dak N’Drŏt, Dak Găn…, dơi bu nuyh bon lan tăm âk tâm vươn ca phê n’hanh tăm êng.

Ta mông abaơ, âk r’năk bu nuyh bon lan tâm lam n’qual dôl pĕ play bơ tâm r’năk tăm. Năm aơ, yor uănh kh’lay nau kan ruah rnih tăm, tĕng kơt nau ntĭm khoa học kĩ thuật mhe gơi răk mray, tăm nĕ ăp vươn bơ ta Dak Mil gĕh âk ngăn play, play bơ uĕh, dơi gĕh âk bu ŭch rvăt sa.

Yor pah kan uĕh nau kan ruăh rnih tăm, tĕng kơt nau ntĭm khoa học kĩ thuật răk mray nĕ âk neh tăm bơ ta xă Ðức Mạnh play âk ngăn

Ăp rnih bơ dơi tăm ta Dak Mil play uĕh, gĕh âk ngăn bu ŭch rvăt sa

Bu năch ŭch sa rvăt bơ Dak Mil n’hanh way veh rvăt bơ gơi bư ndơ ân ma mpôl băl lah găn ta trong Hồ Chí Minh ta neh xă Dak Gằn

Y Krắk

793
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.