Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz Cư Jut sâu kôngz chiv ntux cuz

13/08/2020 14:40 G8T+7

Kôngz chiv ntux cuz shông 2020, tangs nro hênhx Cư Jut chok lo muôx 14.000 ha kôngz lông cxuô zangv, hur ntơư muôx yangx 12.000 ha hoa maux xưs li poz cưs, blêx lax, tauv...

Zos phuôz chuô zôngx ziv, tu jông mas cxuô zangv kôngz tsơưs mangl cangz moz, hluz haz hlangr jông. Txus six hơưv nuôr, nênhs kôngz sâuv thangx tsangv xênhr tưz sâu lo 85% chor angr. Sâu fênhx đrăngz poz cưs lo 6,7 tênhr/ha, tauv pâur lo 2,8 tênhr/ha, tauv phuôz xinhz lo yangx 7 tênhr/ha… Trơưs ntâu tsêr nênhs kôngz hak pâuz, hâur chiv txus nuôr grê muôs iz cxa kôngz lông ndê, tangz sis viv cangz moz Covid-19 muôx tror tuôx mas nhis nuôr grê kôngz lông tangz tov grêl jux jul, tưz cxuôv hav ntâu txus uô kôngz lông ntơưv pêx xinhv.

Nênhs kôngz Cư Jut sâu cxuô zangv kôngz lur nôngz nhôngl chiv ntux cuz

Chiv ntux cuz shông 2020, tangs nro hênhx sâu tauv phuôz xinhz lo yangx 7 tênhr/ha

Nênhs kôngz tưz pâuz chox ntâuz bul ndâux thâuv los đôngx chia phangx moz Coivid-19

Tauv đuz lo pêx xinhv xair, chox môngl jaz uô ntêx thâuv muôs

Y Krăk

703
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.