Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bư mir Čư Jŭt dôk pĕ tuh vanh yăn khay mih

13/08/2020 14:40 G8T+7

Yăn khay mih năm 2020, lam n'qual Čư Jŭt tăm gĕh tâm 14.000 hec ta ăp ntil tơm, tâm nĕ gĕh rlau 12.000 hec ta tơm mbo, ba lŏ, tuh vanh...

Yor uĕh mih nar, mât mray di nĕ ăp ntil tơm tăm iê tu ndrŭng sa, ngăch hao jêng n'hanh gĕh âk play. Tât mông abaơ, bu nuyh bư mir tâm lam n'qual lĕ dôk pĕ gĕh 85% r'noh neh tăm. Mbo jêh kĭn tât 6,7 tân/hec ta, tuh nanh gĕh 2,8 tân/hec ta, tuh neh gĕh rlau 7 tân/hec ta... Tĕng âk r'năk bu nuyh bư mir n'kôch ân gĭt, ntơm bôk yăn pĕ tuh vanh dơi tăch kh'lay r'noh prăk, yor gĕh nau ji tưp Covid-19 nĕ abaơ r'noh tăch tuh vanh lĕ trŭnh, nĕ bu nuyh bon lan bư mir mâp âk ngăn nau jêr tâm nau kan.

Bu nuyh bư mir Cư Jŭt dôk pĕ ăp ntil tuh vanh yăn khay mih

Yăn khay mih năm2020, lam n'qual mprah tuh neh gĕh rlau 7 tân/hec ta

Bu nuyh bư mir put muh măt gơi n'jrăng n'gang nau ji tưp Covid-19

Tuh ôch dơi bu mpruh, ih kro lor ma tăch

Y Krăk

702
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.