Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz Cư Jut lo chiv lâuv phuôz xinhz

09/08/2018 10:35 G8T+7

Hur chiv ntux cuz shông nuôr, hênhx Cư Jut chos lo 441 ha lâuv phuôz xinhz, tox tsongs ntơưv chor xar Đăk D’rông, Đăk Wil, Nam Dong haz Ea Pô.

Chiv lâuv phuôz xinhz shông nuôr, chor tsêr nênhs kôngz tưz zuôr nôngz jông, uô trơưs jông cxuô ntu chos, tu. Iz făngz ntơưv, phuôz chuô zôngx ziv tưz pangz tsuô lâuv phuôz xinhz sâu lo ntâu, nhangx xangv lo 5 - 7 tênhr/ha. Txix kangz hli 7 txus nuôr, nênhs kôngz chor xar ntơưv Cư Jut tưz chuôz sâu lâuv phuôz xinhz đrul cuz saz lus viv chiv kôngz jông hênhr.

Txix kangz hli 7, ntâu chuôz zis pêx xinhv nhoz Cư Jut tưz chuôz sâu lâuv phuôz xinhz chiv ntux cuz

Pêx xinhv ntâus lâuv phuôz xinhz thuv công

Ntâu khôir lươngs lâuv phuôz xinhz lo xair tuôz kuôs jông chia uô nôngz tsuô chiv ntux tsâux

Lê Phước

787
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.