Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bư mir Čư Jŭt rôk gĕh âk play tuh neh

09/08/2018 10:35 G8T+7

Ta bôk yan bri mih năm aơ, n’qual Čư Jŭt gĕh tam 441 hec ta tuh neh, dơi tăm a ak ta ăp xă Dak D’rông, Dak Wil, Nam Dong n’hanh Ea Pô.

Yan tuh neh năm aơ, ăp rnăk bon lan lĕ rvăt rnih tuh uĕh, tĕng kơt di nau bu ntĭm tăm, răk chăm. Bơh đah nĕ, yor mih nar uĕh nĕ play tuh neh âk ngăn, klăp mĭn lah gĕh 5 – 7 tân du năm. Ntơm lôch khay 7 tât abaơ, bu nuyh bư mir tâm ăp xă tâm Čư Jŭt dôl ta rôk tuh neh đah nau răm yor tuh neh năm aơ gĕh âk ngăn play.

Ntơm lôch khay 7, âk rnăk bu nuyh bpn lan bư mir ta Čư Jŭt dôl ma rôk tuh neh bôk yan bri mih

Bu nuyh bon lan mprăh tuh neh đah ti

Âk play tuh neh uĕh dơi bu nuyh bon lan ruăh gơi sŏk bư rnih tăm ta yan bơh kơi

Lê Phước

637
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.