Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz Cư Jut chênhr phangx tsuô đêx xir por

07/05/2020 09:30 G5T+7

Nôngz nhôngl jê hnuôr, nênhs kôngz sâuv thangx tsangv hênhx Cư Jut tưz nrar cơưv, đâux tư hês thôngr tsuôk đêx xir por tsuô chor vangx chos phưx txoz, ntông hnox txir. Đhâu thôngr cê tsi tâu tangs, nhis hnuôr muôx li 50 ha angr kôngz lông ntơưv chor xar Cư K’nia, Nam Dong haz Đăk Wil tangz tov sir zôngv hês thôngr tsuôk đêx hnuôr.

Chi phir đâux tư hês thôngr tsuôk đêx xir por muôx li 30 - 40 chơưx nhiax/ha. Zangv tsuôk đêx hnuôr tangz tov phat hui muôx kangz hâu viv xir por nguên liêus, hnuz công haz cxangz ndê grê los đôngs ntơưv nênhs kôngz.

Chuôz zis tix lâul Bùi Xuân Vụ, jos 8, xar Cư K’nia đâux tư hês thôngr tsuôk đêx đrul ndok, iz cê sir zôngv chia tsuôkcuô qir tsuô phưx txoz

Chuôz zis muôv Nguyễn Thị Thúy, xar Cư K’nia đâux tư trăngx hluô tsuôk đêx xir por tsuô tangs nro 2 ha kôngz chos

Đêx lo tsuôk cxix cxuô tsuô hâur pâuk pangz kôngz hâp thus đêx haz mfông qir muôx kangz hâu haz hluz sei

Lê Phước

507
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.