Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz Chư Jut chênhr mangx chos blêx chiv ntux yaz cuôs huv six

15/06/2017 14:02 G6T+7

Chiv ntux yaz shông 2017, tangs nro hênhx Chư Jut nhangx xangv chos yangx 2.000 ha blêx lax, tiv zix tox txongs nhoz chor xar Tâm Thăngr, Ðăk D’rông, Chư K’nia…

Nhis nuôr, ntâu chuôz zis nhoz sâuv thangx tsangv hênhx tangz tov chênhr mangx chos blêx chiv ntux yaz tsuô cuôs huv six. Chinhr cuênx trôngx qơư pangz nôngz blêx, kra khoa hocx cir thuôx uô nox, tox tsongs khu, hlôngr công trinhx cưx đêx…

Pêx xinhv xar Đăk D’rông tox tsongs ntoz cưx, tso đêx chia muôx txâus đêx uô chiv ntux yaz

Nênhs kôngz muôz mair lus uô nox chia uô lo nuv haz txu chi phir uô nuv

Nhis nuôr, nênhs kôngz sâuv thangx tsangv hênhx tưz chos lo yangx 85% chor angr chiv ntux yaz

Y Sơn

1,009
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.