Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh kan mir Čư Jŭt srih tăm ân di khay tăm ba lŏ bôk yan mih

15/06/2017 14:02 G6T+7

Bôk yan mih năm 2017, lam n’qual Čư Jŭt nchră tăm gĕh rlau 2.000 rbăn hec ta ba lŏ, tăm âk ta ăp xă Tâm Thắng, Dak D’rông, Čư K’nia…

Abaơ, âk rnăk bu nuyh bon lan tâm lam n’qual dôl n’hâm srih tăm ba lŏ bôk yan mih gơi tăm di yan. Dơi n’qual sâm kơl pă rnih ba tăm, ntĭm tay khoa học kĩ thuật pah kan, nchŭn nhâm nkra tay, ăp trong bong hoch dak…, bu nuyh bon lan dôl nhâm nsrôih pah kan, mĭn lah gĕh n’sĭt âk ngăn ba rek tâm yan tăm aơ.

Bu nuyh bon lan xă Dak D’rông nchŭn nhâm koai trong dak hŏch gơi gĕh tay dak dŏng tăm ba lŏ bôk yan mih

Dŏng rdeh kai lŏ tâm nau bư mir jan ba gơi trŭnh mô gĕh hoăch âk n’hâm kan n’hanh trŭnh tay prăk dŏng tâm nau kan

Abaơ, Bu nuyh kan mir tâm lam n’qual lĕ srih tăm rlau 85% neh tăm ba bôk yan mih

Y Sơn

1,017
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.