Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nông dân Chư Jút chủ động gieo cấy lúa vụ hè thu kịp thời vụ

15/06/2017 14:02 G6T+7

Vụ hè thu năm 2017, toàn huyện Chư Jút dự kiến gieo cấy hơn 2.000 ha lúa nước, chủ yếu tập trung ở các xã Tâm Thắng, Ðắk D’rông, Chư K’nia…

Hiện nhiều hộ dân trên địa bàn huyện đang khẩn trương gieo cấy lúa vụ hè thu cho đúng lịch thời vụ. Chính quyền địa phương hỗ trợ cấp lúa giống, hướng dẫn khoa học kỹ thuật sản xuất, tập trung tu bổ, sửa chữa công trình thủy lợi…

Người dân xã Ðắk D’rông tập trung nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy để có nguồn nước phục vụ sản xuất vụ hè thu

Nông dân đưa cơ giới vào sản xuất để tăng năng suất lao động và giảm chi phí sản xuất

Hiện nay, nông dân trên địa bàn huyện đã gieo cấy được hơn 85% diện tích lúa vụ hè thu

Y Sơn

120
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số căn nhà được xây dựng cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tính từ năm 2012 đến nay.

* Lah rnoh wâl dơi ndâk nkra ân ma ăp r’năk gĕh nhâm soan ma bri dak tâm lam n’gor tă bơh Prăk “Ntrok kah gĭt nhâm soan” kơp ntơm năm 2012 tât abaơ.

* Zos chor tsêr lo uô tsuô chor chuôz zis chinhr sach sâuv thangx tsangv xênhr ntơưv Pênhr “Thêv tsax pâux njil” xangv txix shông 2012 txus nuôr.