Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kông zov chênhr por vêv ntông nox txir hur cheix ntux nangs

12/09/2019 15:43 G9T+7

Luz cheix nuôr, tangz tov lus nangs ntâu haz no zos điêux ciêns zôngx ziv tsuô iz cxa moz sâuv ntông nox txir phuôv vangv, cis txangr sei.

Viv li, pêx xinhv tsuv cxênhz seiz tsi tsês vangx ntông chia phangx tangr tuô cxuô zangv cangz moz xưs li: cangz lâul tsur đangx, cangz lâul tsur laz, cangz tho chêr ntông haz cxuô zangv moz zos vi khuânv cis muôx. Đuô făngz, pêx xinhv tsuv phangx tangr chuô zôngx ziv uô ntông kâul mas nênhs chos ntông tsuv khi hluô grul ntông, hâur pâuk, txar chik, blôngx nkhang lus… chia vangx ntông hluz jông.

​​​​

Cheix ntux nangs zos six ntâu tsêr chos ntông tsuv cxênhz seiz tsi tsês cangz moz sâuv ntông cam, cuit

​​​​​

Pê xinhv xar Đưc Xuên (Krông Nô) cxênhz seiz cangz moz sâuv txir cam

​​​​

Nênhs kôngz xar Thuâns Hanhs (Đăk Song) tsinhr cxênhz seiz vangx txir cuô muôl thâuv zuôr txus cheix sâu

​​​​​

Nênhs kôngz hênhx Ðăk Song zov chênhr por vêv vangx ntông

Mai Anh- A Trư

380
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.