Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz tu phưx txoz

25/04/2019 19:37 G4T+7

Luz six chuôz hlang tsuô hâur chiv cheix ntux nangs, phưx txos los six xangr zuôr jinh jươngr chia hluz, phuôv tsangr mas nênhs kôngz ntâu trôngx qơư tangz tov tox tsongs tu.

Iz făngz tso chor qir huv tsuô ntu zus txir, nênhs kôngz tsinhv zov chênhr txus ntu đrol hâur pauk phưx txoz, tsuôk phangx tuôz cangz, moz haz txar chik ntơưv tus ndix ntông nhôngl chia không jan ngrang langx khav…

Hâur cheix ntux nangs, nênhs kôngz tsinhr txu mangz, pangr mangz phưx txoz truôx khor

Nênhs kôngz jos Tân Tiênr, xar Quangv Thanhx (Gia Nghiar) mfông qir tsuô phưx txoz

Nênhs kôngz xar Đăk Moan (Gia Nghiar) txar chik ndix ntông nhôngl chia đamv bov không jan tsuô phưx txoz hluz

Mai Anh

559
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.