Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz cxuô trôngx qơư tox tsongs tu ntông chos

24/08/2017 10:49 G8T+7

Nhis nuôr, chênhr mangx ntux kruôr krơưr, nênhs kôngz cxuô trôngx qơư sâuv thangx tsangv xênhr tangz tov tox tsongs tu ntông chos ntêr nôngz nhôngl sưs li: Thoz kror, nyuô chik, mfông qir, tsuôk yuôx phangx tuô cangz moz tsuô phưx txoz, cax phê…

Đhâu seiz puv, zos pêx xinhv chênhr phangx hur ntu tu, phangx tangr moz mas txus nuôr, tangs nro cxuô trôngx qơư hur xênhr tsi tâu puv hiênx tươngx kôngz chos tsuv trâus moz los sis cangz cxuôv hav ntâu. Trơưs nganhx kôngz lông haz tsưr ziv ntơưv pêx xinhv, đrul tinhx hinhx phuôz chuô hlôngr txangr tsơưs li nhis nuôr mas chiv ntux sur shông nuôr zuôr lo ntâu.

Nyuô chik sâuv saz tsuô cax phê chia nkhang

Nênhs kôngz xar Quangv Thanhx (Gia Nghiar) thoz kror, khơưz txar chor changs kruôr tsuô cax phê

Nênhs kôngz xar Nâm N’jang (Đăk Song) tsuôk yuôx tsuô vangx phưx txoz chia phangx, tuô cangz moz

Mfông qir jas 3 tsuô phưx txoz

Mai Anh

1,317
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.