Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bư mir bon Dak R’moan nchŭn nau kan mât mray ăp ntil tơm tăm

15/08/2019 15:03 G8T+7

Bon Dak R’moan, xă Dak R’moan (Gia Nghĩa) abaơ gĕh tâm 800 hec ta neh bư mir jan ba.

Dơi ăp n’gâng, ntŏk kan ma bu nuyh bon lan tâm bri dak kơl ân tơm tăm, mpô mpa rong, ntĭm kĩ thuật răk chăm, đah nau gơih, pah kan bư mir jan ba bu nuyh bon lan, tât abaơ bu nuyh bon lan bon Dak R’moan lĕ gĕh tăm 650 hec ta ca phê, 90 hec ta tiêu, 60 hec ta điều, kao su n’hanh ăp ntil tơm tăm sa play ndrel ma tơm ca phê, tiêu  gĕh sầu riêng, bơ, tơm đôr, play krŏch rse… Abaơ, bu nuyh bon lan tâm bon dôl nchŭn nau kan mât mray ăp ntil tơm tăm, tâm nĕ gĕh nau kan mât mray, njrăng n’gang tu ndrŭng, nau ji tưp tâm yan bri mih. Yor hao uĕh nau wăng sa bư mir jan ba nĕ nau rêh bu nuyh bon lan tâm bon lơ nar lơ r’gâl mhe.

Bon gĕh 650 hec ta ca phê, jêh peh n’sĭt tâm 3 tÂn du hec ta

Bu nuyh bư mir nchŭn nau kan mât mray tơm tiêu tâm yan bri mih

Âk r’năk tăm tơm play krŏch rse gơi n’sĭt tay prăk tâm nau pah kan

Mai Anh

549
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.