Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyn bư mir bon Choih nsrôih pơk huy neh tăm tơm sa play

01/11/2018 14:22 G11T+7

Ntơm năm 2014 tât abaơ, âk rnăk bu nuyh bon lan ta bon Choih, xă Ðức Xuyên (Krông Nô) lĕ pơk huy neh bư mir jan ba gơi tăm tơm sa play. Tât năm aơ abaơ, bon Choih tăm gĕh 50 hec ta kam, quyt n’hanh play kroch nô đung.

Jêh jŏ năm dơi tăm n’hanh răk chăm, ăp tơm tăm sa play, tâm nĕ gĕh vươn kam, quýt ta bon Choih ngăch ngăn têh n’hanh di ma neh ntu, mih nar tâm xă. Bơh đah nau kan tĕng kơt khoa học kĩ thuật lăp tâm nau kan, âk rnăk bon lan ta bon Choih lĕ dŏng ăp ntil n’dŏk sinh học kloh uĕh ma nau rêh n’hanh ntŏk gŭ gơi răk chăm tơm tăm.

Tơm quýt đường dôl ma hao jêng ta ăp ntŏk neh mô saơ uĕh ta bon Choih, xă Ðức Xuyên

Bu nuyh bon lan bư ndrưng gơi đrăh n’kĭng quyt hồng mô gĕh daih

Vươn tơm tăm sa play dơi răk chăm đah nau kan hữu cơ n’hanh chế phẩm sinh học nĕ dơi pĕ gơi sa du ntŏk

Lê Phước

3,913
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.