Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs kôngz jos Bu Ja Rah phangx tangr moz đaos ôn blêx chiv ntux yaz

18/04/2019 09:28 G4T+7

Jos Bu Ja Rah, xar Nghiar Thăngr (Ðăk R'lâp) muôx yangx 20 ha blêx lax 2 chiv/shông. Nhis nuôr, iz cxa blêx lax chiv ntux yaz 2018-2019 tangz tov cxơưr muôx moz đaos ôn uô đăngx blôngx, kruôr bâus.

Chia chênhr phangx tangr moz đaos ôn muôx kangz hâu, nhis nuôr pux tuz nhuôs tangz tov mfông qir, tso đêx tsuô hur lax, tsuôk yuôx phangx tangr moz ntơưv blêx lax muôx moz chia txu kêl hlo cxuôv hav tsuô kôngz.

Tsôngv M’nông nhoz jos Bu Ja Rah tsuôk yuôx phangx moz đaos ôn sâuv blêx lax

Nênhs kôngz mfông qir đrul tiv lês huv ntơưv qir guôx haz N:P:K chia txu cxuôv hav viv moz

Pux tuz nhuôs tsinhr môngl seiz lax, tsi chia blêx lax kruôr thâuv mangl moz đaos ôn

Y Krăk

517
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.