Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bư mir bon Bu Jrăh njrăng săm nau ji kro n’ha ba yan đông xuân

18/04/2019 09:28 G4T+7

Bon Bu Jrăh, xă Nghĩa Thắng (Dak R’lâp) gĕh lơ 20 hec ta ba lŏ tăm 2 yan du năm. Abaơ, gĕh âk ntŏk ba lŏ yan đông xuân 2018-2019 dôl luh kao gĕh nau ji kro n’ha yor r’mĭt n’ha, kro chuông, kro kao.

Gơi njrăng săm nau ji k’ro n’ha ân uĕh, abaơ bu nuyh bon lan dôl ma sui phân, sŏk dak leo tâm lŏ, krih dak si njrăng săm nau ji ta ăp ntŏk ba lŏ gĕh nau ji gơi bư trŭnh ba lŏ mô gĕh hoach jêh rek.

Bon lan Bu Nong ta bon Bu Jrăh krih dak si njrăng săm nau ji kro n’ha ba tơm ba lŏ

Bu nuyh bư mir phân ân tâm ban ma phân N:P:K n’hanh ĕk ndrôk  gơi tơm ta lŏ mô gĕh khĭt âk

Bu nuyh bon lan hăn trŭnh tâm ndrênh, mô ân dak tâm lŏ suât lah gĕh nau ji kro n’ha ba

Y Krăk

689
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.