Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lov jêv ntơưv zơưv lâul nênhs kôngz Lê Văn Hiêps

23/08/2018 15:12 G8T+7

Shông 1999, chuôz zis zơưv Lê Văn Hiêps ntơưv Đôngx Nai tuôx uô nox sâuv thangx angr Đăk Nông. Nhoz ntơưv tuv tuôz nênhs đrôngl 7, phươngx Nghiar Phur (Gia Nghiar) đrul 4ha angr, zơưv zuôr kôngz lông chia phuôv tsangr cinh têr.

Zơưv chos 50 tsoz chôm chôm, 100 tsoz sâux riêng shơư hur vangx cax phê, phưx txoz. Iz făngz ntâu zangv ntông chos, zơưv tsinhv xor nzeix hlâu, zus tsi tsês pangz keiz yangx 100 tus. Ntơưv txir ntông chos lo, zơưv chuôz zis tsinhv zos đaix lir muôs txir ntông ntơưv caz Gia Nghiar.

Sâu lo yangx 50 chơưx nhiax ntơưv vangx chôm chôm, zơưv chuôz zis tsinhv chia kruô tuôx nox hlo ntơưv vangx đrul grê 15.000 nhiax/tus nênhs

Chuôz zis zơưv tưx chos haz tưz zos hâur pâuk cung câp sâux riêng Thair

Uô kôngz lông haz zus tsax pangz chuôz zis zơưv Hiêps phuôv tsangr cinh têr truôx đrênhk

Mẫn Doanh

2,826
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.