Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ăp ntil ndơ gĕh tăm dŏng ân ma bu năch ta Dak Nong

25/03/2019 16:29 G3T+7

Ta tâ Báo Dak Nong ndâk tâ Rbŭn nchră nau kan Báo Ðảng mpeh Trung – Tây Nguyên tâ 9 (vòng IV), đah moh kan “Báo Ðảng ăp n’gor mbơh hưn nau pah kan bu nuyh bư mir jan ta ta mông tâm rnglăp ăp ntil nau kan”, Báo Dak Nong dăn mbơh ăp ntil ndơ gĕh tăm bư mir jan ba bu nuyh bon lan tâm n’gor.

Ca phê: Lah du n’gor gĕh neh ntu, bri sial tâm di ma tơm ca phê, bu nuyh bon lan gĕh nau bên răk chăm, pĕ play, ih peh koh… nĕ grăp ca phê Dak Nong uĕh ngăn

Grăp tiêu: Tơm tiêu dơi tăm âk ta n’qual Dak N’Soong, play âk n’hanh grăp uĕh dơi bu kơp lah ntŏk tăm tiêu âk ta Dak Nong

Bum prŭm: Bum prŭm ta Tuy Ðức play âk, sa kah, dơi bu dŏng bư ndơ sa n’hanh sŏk tăch ta ăp bri dak My, Nhật, Khêch, Singapore, Malaysia…

Bơ: Dak Nong dơi bu gĭt lah du ntŏk tăm âk bơ. Play bơ ntô n’hơ, grăp jê, lah dŭm mau ndrêh, rmĭt mô rĭ chăng…

Soai Dak Găn: Tơm soai dơi tăm âk ta xă Dak Găn, n’qual Dak Mil jêng ngăn, iê ndrŭng sa, play âk n’hanh kah

Play khuăr Dak Glong: Âk bu nuyh bon lan ta n’qual Dak Glong lĕ dŏng rnih play khuăr kông nghệ mhe tăm, nĕ gĕh ntil play khuăr kloh, play têh uĕh, sa ranh, kah

Mắc ca: Tơm mắc ca dơi tăm âk ta n’qual n’har bri Tuy Ðức. Grăp mắc ca bô kah, gĕh âk nau uĕh ma n’hâm soan bu nuyh sa

Sầu riêng: Sầu riêng Dak Nong bô kah, sa uĕh ma n’hâm soan. Sầu riêng dơi tăm ta n’qual Dak Mil nĕ tơm gĕh âk ngăn play, sa kah mbung, lah du ntil tơm bu tăm âk ta neh chăng bazan

Quốc Sỹ - H'Mai

4,696
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.