Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lov jêv ntưl cheix sâux riêng

08/08/2019 15:14 G8T+7

Sâuv thangx tsangv xênhr, sâux riêng zos iz hur chor txir đax sanv, muôx gre cinh têr saz. Chor hnuz nuôr, ntâu zangv sâux riêng tsât lươngs saz xưs li Ri6, Thair… tưz zos cheix sâu tsinhv.

Không khir zuôr-muôs sâux riêng ntơưv vangx, caz, sâuv mangs tsôngv langx… tưz lov jêv ntưl. Lơưr chor ntul cêr, chor qơư zuôr sâux riêng hoatx đôngs cuz saz lus. Iz făngz sâux riêng truênx thôngr muôx grê 15.000 txus 20.000 nhiax/kg, chor sâux riêng tsât lươngs, sâux riêng lku njil muôx mor đăngx, nôngz pluôr lo sâu zuôr grê saz 50.000 – 65.000 nhiax/kg. Tsi tangs muôx tsuô thix trươngx hur xênhr, sâu xriêng lo chor qơư haz nênhs zuôr chox môngl muôs ntơưv chor xênhr Kâuv têz, miênx Trung, Đông Nam bôs…

Nôngz sâux riêng mor đăngx, nôngz pluôr tangz tov txus cheix tsinhv

Sâux riêng lo chor tsưr vangx xair, phênhz zangv chia muôs

Qơư zuôr haz muôs sâux riêng lơưr têz qơưs cêr 14, ntu đhâu hênhx Đăk Mil

Mẫn Doanh

464
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.