Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tăch r’văt play sầu riêng

08/08/2019 15:14 G8T+7

Tâm lam n’gor, sầu riêng lah du ntil play dơi âk bu ŭch sa, bư n’sĭt âk prăk tâm nau wăng sa. Ăp nar abaơ, ăp ntil play sầu riêng tâm ban gĕh Ri6, Thái… dôl ma bu pĕ tăch âk ngăn.

Nô nau tăch – r’văt ta ăp ntŏk, wâl chơ, tâm mạng xã hội… abaơ nau tăch r’văt âk ngăn. Hăn tâm ăp trong, ăp ntŏk bu tăch r’văt sầu riêng âk ngăn Lah sầu riêng he ntơm kăl e kh’lay ntơm 15.000 tât 20.000 r’băn du kí, ăp ntil play sâu riêng kah, sầu riêng gép săk rmĭt, grăp jê dơi bu tăch ntơm 50.000 – 65.000 r’băn du kí. Bơh đah tăch tâm n’gor, sầu riêng hôm dơi bu r’văt n’hanh rdeng tăch ta ăp n’gor mpeh Bắc, mpeh Trung, Ðông Nam bộ…

Ntil play sâu riêng săk rmĭt, grăp jê dôl dơi bu pĕ tăch

Sầu riêng dơi bu ruăh, săch tĕng têh jê gơi sŏk tăch

Ntŏk r’văt n’hanh tăch sầu riêng bơh pĭt trong têh 14, mpeh găn tâm n’qual Dak Mil

Mẫn Doanh

465
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.