Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lov jêv ntưl cheix njuôl hangr jôngr

10/10/2019 10:20 G10T+7

Thâuv ntux nangs lus tsuô tox trôngz hangr jôngr Têi Nguên tưz zos thâuv chor njuôl shôngz hangr jôngr tuôx nto bông angr.

Nuôr tưz zos nôngz nhôngl cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs sâuv thangx tsangv xênhr siz zuv môngl lur njuôl hangr jôngr, nrar cxangz nhiax tsuô chuôz zis. Nhoz txix cxuô zangv njuôl shông tre, lôx ô mas grê njuôl nhôngl lo pux tuz nhuôs muôs 5.000 – 10.000 nhiax/kg, njuôl kruôr 110.000 – 150.000 nhiax/kg.

​​​​​​

Tsôngv box shir phangz lus uô kangz iz hnuz lur lo njuôl ntâu

​​​​​​​​​

Njuôl nhôngl lo têr tơưr, uô hur saz si uô ntêx chox môngl hâu cuôs tsi az

​​​​​​

Njuôl tsinhv lo jaz kruôr chia tsês lo ntêr

H'Mai

330
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.