Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Drưh đrưh yan hăn joi băng bri

10/10/2019 10:20 G10T+7

Lah ăp tâ mih lơ nar lơ âk ta bri yôk Tây Nguyên jêng tâ băng bri ntơm chăt, hao mpơl ka lơ neh.

Aơ jêng môg nar bon lan bu nong iê bu nuyh tâm lam n’gor way hăn joi băng tâm bri, gơi tăch joi prăk rêl n’sĭt tâm nau wăng sa ta r’năk. Tĕng ăp ntil băng gle, băng nkar nĕ bu nuyh bon lan tăch tĕng êng êng r’noh prăk ntơm 5.000 – 10.000 r’băn du kí, băng lĕ ih kro ntơm 110.000 – 150.000 rhiăng du kí.

​​​​​​

Bu nuyh bon lan m’ak ngăn yor du nar hăn joi gĕh âk băng bri

​​​​​​​​​

Băng nse dơi plôk ntô, koih tho ân kloh lor ma sŏk gâm ân lĕ tăng

​​​​​​

Băng dơi bu ih kro gơi prăp sa ân jŏ

H'Mai

439
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.