Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ntâu vangx tênhr zuz bangx cxuô zangv ntông chos tsuô chiv chos yaz

29/04/2020 15:23 G4T+7

Luz six hnuôr, ntâu vangx tênhr zuz sâuv thangx tsangv xênhr tưz chuôz bangx cxix cxuô ntông chos xưs li cax phê, sâux riêng, bơ, mit... chia pangz mangx tsuô pêx xinhv chiv chos yaz.

Trơưs nganhx Nông nghiêps kruôz has haz chor tsêr chos has, iz făngz ntu uô angr chia angr xu tuôx, bangx vêv xinhz, qir mfông tal tsuô hur kangz kror tiz jông haz tu trơưs cir thuôx mas xair hnông kôngz muôx hâur pâuk mênhx pêv, huv tiêu chuânv tsât lươngs los six zov chênhr chia kôngz hluz, phuôv tsangr jông.

Trang trais zuz ntông Huy Hiếu, jos 2, xar Trường Xuân (Đăk Song) bangx txâus cxuô zangv zuz ntông chia pangz mangx pêx xinhv

Nôngz bơ 034, bơ Booth lo ntâu vangx tênhr zuz muôs grê 35.000-40.000 nhiax/tsoz

Pêx xinhv xair zuôr zuz ntông ntơưv vangx tênhr xar Quảng Khê (Đăk Glong)

Cxuô zangv ntông hnox txir xưs li: bơ, mit, txir blei, txir thâur... tưz muôx ntâu zangv chia pangz mangx pêx xinhv

Mai Anh

283
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.