Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ntâu vangx tênhr zuz txus cheix

04/04/2019 13:55 G4T+7

Luz six nuôr, ntâu vangx tênhr zuz sâuv thangx tsangv xênhr tưz bangx cxix cxuô zuz ntông xưs li cax phê, sâux riêng, bơ, mit… chia pangz mangx tsuô nênhs kôngz hlang tsuô chiv chos yaz.

Ntâu tsêr vangx tênhr zuz has mas, iz făngz uô angr, khơưr kror chia angr xuz haz tu trơưs huv cir thuôx mas kror sair zuz ntông muôx hâur pâuk mênhx pêv, huv tiêu chuânv tsât lươngs los six zov chênhr chia ntông hlangr haz phuôv tsangr jông.

Pêx xinhv zuôr zuz ntông chos ntơưv vangx tênhr zuz nhoz jos 5, xar Quangv Sơn (Đăk Glong)

Trang trais Ntông nôngz Hui Hiêur, jos 2, xar Trươngx Xuân (Đăk Song) bangx txâus cxuô zangv zuz ntông chia pangz mangx tsuô pêx xinhv

Nôngz bơ 034 lo muôs ntơưv vangx tênhr xar Đăk Nia (Gia Nghiar)

Chuôz txus cheix ntux kruôr, chuôz zis tix lâul Nguênr Thaov, jos Tân Tiênr, xar Quangv Thanhx (Gia nghiar) tênhr cxuô zangv zuz ntông chos

Mai Anh

3,426
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.