Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Âk ntŏk ươm ăp ntil tơm lăp yan kan mhe

04/04/2019 13:55 G4T+7

Ta mông nar abaơ, âk ntŏk ươm ăp ntil tơm tâm lam n’gor dôl rơm nŭm ăp ntil tơm gĕh ca phê, sầu riêng, tơm dôr, bơ… gơi tăch ma bu nuyh bon lan tăm ta yan mih aơ.

Tĕng nau bên ăp bu nuyh ươm aơ, bơh đah nau kan lŭk lai neh, koai nti gơi bư uĕh neh n’hanh răk chăm di kĩ thuật nĕ nau pah kan ruăh rnih tơm tăm dơi gĭt ntŏk bu ươm, di ma nau uĕh kh’lay ngăn gơi tơm tăm ngăch jêng, ngăch gĕh play.

Bu nuyh bon lan r’văt ăp ntil tơm ta ntŏk ươm thôn 5, xă Quảng Sơn (Dak Glong)

Ntŏk ươm Tơm tăm Huy Hiếu, thôn 2, xă Trường Xuân (Dak N’Soong) rơm ăp ntil tơm gơi tăch ma bu nuyh bon lan r’văt tăm

R’nih tơm bơ 034 dơi tăch ta ntŏk ươm xă Dak Nia (Gia Nghĩa)

Tât yan bri mih, r’năk yuh Nguyễn Thảo, thôn Tân Tiến, xă Quảng Thành (Gia Nghĩa) ươm ăp ntil tơm tăm

Mai Anh

3,284
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.