Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Muôx kangz hâu ntơưv txuôk cax phê đrul ndol

27/02/2020 15:26 G2T+7

Shông 2018, zơưv Mai Huyệch, 53 shông, nhoz jos Tân Hiệp, xar Đăk R'moan, đrôngl Gia Nghĩa đâux tư đhol hês thôngr txuôk đrul ndol công nghês Israel đrul chi phir 60 chơưx nhiax/ha lo pangz chi phir 50% ntơưv Jưs anr VnSAT Đắk Nông.

Chia chênhr phangx đêx txuôl, zơưv Huyệch tưz đâux tư khơưz pangs ntiv đêx đangr yangx 2.000m2, đhol mô tơ pangx tênhz 3 pha, iz txux hluô grul đêx ntêr 400m grul đêx ntơưv pangs môngl tsuô hês thôngr hur plơưr, txuôl nzir ntơư đêx ntưl môngl tsuô cxuô chik đhâu hês thôngr van tso đêx tưz lo dhol uô ntêx. Iz van tsuôl lo txix 300 - 600 tsoz cax phê; iz luz kror tso đêx cêv đêz iz luz 50cm. Trơưs zơưv Huyệch so li zangv tsuôl truênx thôngr mas tsuôl đêx đrul ndol pangz xir por lo muôx li 35% đêx, pangx tênhz haz côngs... tsinhv cxangz ndê năng suât kôngz lông.

Iz făngz đkol hês thôngr tsuôl đêx đrul ndol, zơưv tsinhv chos yaz hlôngr chor cax phê lâul. Hur shông 2019, chuôz zis zơưv tưz sâu lo yangx 10 tênhr cax phê tsât lươngs jông, đrul grê muôs 50 cxênhz nhiax/kg, saz đuô jê 20 cxênhz nhiax/kg so lo grê thix trươngx. Uô kangz yưx chi phir, zơưv chuôz zis sâu lo 400 chơưx nhiax/shông.

Qir lo tor tsuô hur thôngz đêx haz grul tsuô hur hês thôngr tsuô ntu tsuôl

Hês thôngr van tsuôl đêx lo đhol ntơưv kror qơư zôngx ziv chia vâns hanhx

Cax phê ntơưv chuôz zis zơưv Huyệch njuôz xaz hur cheix ntux kruôr

Đức Hùng

1,641
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.