Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsêr vangx trâu saz bangx cxuô zangv txir tos Tsaz

02/01/2020 09:37 G1T+7

Nôngz nhôngl đhâu, chor mô hinhx hlôngr ntơưv chos cax phê, phưx txoz, hoa maux tsi muôx kangz hâu chia chos ntông hnox txir tưz pangz ntâu tsêr nênhs kôngz muôx făngz môngl yaz, sâu lo thu nhâps ntâu.

Cênhz đrul cxuô zangv txir ntông tov đrâu lo nênhs zuôr chox lus muôs tsuô, ntâu zangv txir ntông sâuv thangx tsangv xênhr lo nênhs sir zôngv nhiav xưs li txir lưs muôv cangz tơưr njuôz, xoaix, manr câux, điz chia, cam, cuyt… Ðrul saz xangr cuôs “los ntâu, muôx grê”, tsêr vangx cxuô trôngx qơư ziv hnuz ziv đâux tư điêux ciêns, cir thuôx tu vangx ntông hnox txir chia uô muôx chor sanv phâmv jông gâux, tsư kangz pangz mangx tsuô chor nênhs sir zôngv hur jas Tsaz nguên đanr.

Txir lưs tơưr njuôz zos iz hur chor txir lo xair zuôr ntâu hur tsaz, grê muôs lev txix 60.000 txus 70.000 nhiax/kg.

Zơưv Nguễn Ánh Dương, xar Kiến Thành (Đăk R’lâp) trâu saz tu vangx điz chia chos hur tsêr ar tsuô six tsaz.

Nênhs kôngz xar Đăk Gằn (Đăk Mil) cxênhz seiz vangx xoaix, chuôz muôs tsuô nênhs zuôr jas tsaz đrul grê saz  đuô cxuô hnuz txix 5.000 nhiax/kg tror sâuv.

Hồ Mai

780
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.