Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ăp r’năk nsrôih rơm play play sa tăch yan Têt

02/01/2020 09:37 G1T+7

Tâm ăp mông lĕ lăn, ăp ntil nau pah kan r’gâl neh tăm ca phê, tiêu, tuh vanh mô saơ jêng gơi tăm tơm sa play suy kơl âk r’năk bu nuyh Bư mir gĕh trong kan mhe, n’sĭt prăk rêl dŏng tâm r’năk.

Bơh đah ăp ntil tơm tăm dơi ăp bu r’văt gơi tăch ma bu nuyh Bon lan, âk tơm tăm sa play tâm lam n’gor dơi âk bu nuyh Bon lan r’văt sa gĕh play kroch đung ndrêh, play soai, play nheh, rpŭng tôk, plat khoăr, kam, quýt… Ðah nau dăn du yăn gĕh “âk play, kh’lay r’noh prăk tăch”, ăp r’năk tăm tâm ăp n’qual rlau nar rlau nsu dŏng prăk rêl, kĩ thuật mât mray tơm tăm sa play gơi gĕh play sa uĕh, kah ân bu nuyh Bon lan r’văt sa ta mông Têt nguyên đán.

Play kroch đung ndrêh lah du play sa dơi âk bu nuyh Bon lan r’văt sa mông têt, r’noh prăk tăch ntơm 60.000 - 70.000 r’băn du kí.

Nô Nguyễn Ánh Dương, xă Kiến Thành (Dak R’lbp) ndrôih mât mray tơm rpŭng tôk tăm ta wâl n’king đah dŭng kao su ta gơi tăch ta mông têt.

Bu nuyh Bư mir xă Dak Gân (DakMil) ksiêm tơm play soai, kâp rơm pĕ tăch ân bu r’văt ta mông têt đah r’noh tăch ntơm 5.000 r’băn du kí hao ma klơ.

Hồ Mai

753
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.