Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nguyễn Trọng Duy nsrôih tâm nau jêr blau nau wăng sa

11/07/2019 14:12 G7T+7

Deh mô gĕh lap tâm ban ăp ma bu nuyh ba bă, gĕh nau ji rvĕn ntơm tâm ndul me, jâng mô blau hăn khă nĕ nô Nguyễn Trọng Duy ta thôn 2, xă Quảng Tâm (Tuy Ðức) lĕ n’hâm suan nsrôih nau jêr gơi bư ndrŏng, n’hao uĕh nau rêh.

Mô ŭch nsing sa tă bơh bu nuyh êng n’hanh nsrôih dâk tă bơh bar đah jâng păng nơm, nô Duy mô rlu nti ôp ăp ntŏk, joi uănh ăp ntil nau bư mir jăn ba di ma săk jăn păng nơm. Ăp nar ntơm ndâk njêng nau pah kan, nô hăn kan bu gơi nkrem prăk n’hanh manh prăk bri dak tă bơh Ntŏk kan ntĭm bư mir jan ba, Wâl prăk yơh ndi bri bon… gơi tăm bum prŭm, rong ndrôk Sind, tăm ca phê, tiêu… Gĕh âk nau mô uĕh tâm nau kan khă nĕ nô mô rlu n’hâm suan pah kan, têm nkrem tay nau bên gơi bư mir jan ba ân di. Abaơ, đah ntil nau kan tăm ca phê, tiêu, bum prŭm, mbo, bơ…. ăp năm r’năk nô gĕh n’sĭt tâm 500 r’keh prăk.

Khă r’vĕn, nô Duy ât blau pah kan bư mir jăn ba êng, mât mray tơm tăm

... koh n’kĭng tơm play bơ

Mô rlu nsrôih kan găn nau jêr, nô lĕ bư wâl gŭ têh uĕh ân ma r’năk

Hồ Mai

295
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.