Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kuôl pux Chu chos txir kangz jiz sâuv thangx angr Nâm N’điroz

25/05/2017 09:48 G5T+7

Shông 2012, muôv Đăngx Thix Lan, hair nênhs Chu nhoz jos Nam Tân, xar Nâm N’đir (Krông Nô) luôx ntur chor cax phê txi tsi jông chia chos cuêt thangx njêr. Muôv chuôz zis hlôngr 1 ha ntâu angr kruôr; khơưs 1 sox ntâu pangs ntiv đêx; đâux tư hêx thôngr tsuôk đêx… chia chos 400 ntâu tsoz cuêt thangx njêr.

Zos nrar shuv, cơưv tsưr ziv chos cuêtt thangx njêr đhâu ntâuz ntơưr haz tsinhz tas ntơưv ntâu mô hinhx trang traix, uô kangz 3 shông, cuêt thangx njêr ntơưv muôv chuôz zis chuôz lo đê, chor chiv uô kangz, sâu lo cxangz ntâu, tsât lươngs jông. Shông 2016, đê lo yangx 10 tênhr/chiv tsinhv. Txus 8 hli, nênhs uô luôv tuôx txus ntơưv vangx zuôr đrulll grê muôs 20.000 nhiax/kg, luz chaix tsaz muôs grê 30.000 – 35.000 nhiax/kg.

Muôv tsinhv uô lo tar thâuv chos siv cxangz ntâu mô hinhx ntông nox txir sưs li txir lưs kâuz tsi muôx nôngz, txir lưs muôv caz tơưr njuôz, tsơưz…

Muôv Lan zov chênhr đâux tư hêx thôngr tsuôk, krơưz kror, tso lol hêx thôngr tsuôk đêx tưx đôngx…

Cuêt thangx njêr ntơưv muôv Lan lo pêx xinhv nhiav, xair zuôr

H'Mai

1,191
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.