Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bu ur Dao tăm tơm sa play njŭng ta neh Nâm N’đir

25/05/2017 09:48 G5T+7

Năm 2012, yuh Ðặng Thị Lan, bu nong Dao ta thôn Nam Tân, xă Nâm N’đir (Krông Nô) mĭn jêh rĭ koh lơi tơm ca phê mô hôm gĕh âk play gơi rgâl tăm tơm quýt sĭk. R’năk yuh kai tay rlau du hec ta neh yôk mô uĕh, koai dăch tât du sào ntu ka n’gâng dak; nkra trong tŏ dak… tăm rlau 400 tơm play quýt sĭk.

Yor mĭn joi, nti nau bên ntĭm tơm play quýt sĭk tĕng sam bŭt n’hanh hăn nti ta ăp ntŭk wâl bu tăm tơm quýt, jêh rlau 3 năm tăm, tơm play quýt r’năk yuh tăm dôl ntơm gĕh play, jêh ăp yan bơh koĭ, âk play, play uĕh rlau nar rlau hao. Năm 2016, gĕh pĕ tât 10 tân du yan tơm. Tâm khay 8, bu tât ta wâl tăm gơi rvăt đah rnoh 20.000 rbăn prăk du kí, ta mông têt tăch ntơm 30.000 – 35.000 rbăn du kí.

Yuh gĕh tay nau pah kan uĕh yor tăm tay ăp ntil tơm sa play ba bă tâm ban play krŏch srat mô gĕh grăp, krŏch dŭng, prit…

Yuh Lan uănh kh’lay nkra trong hŏch tŏ dak, kuyh tai ntu dak, dơm mpoi dak tŏ êng…

Play quýt sĭk yor Lan tăm gĕh âk ngăn bu nuyh bon lan ŭch r’văt sa

H'Mai

1,660
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.