Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bon lan Quảng Thành pơk huy neh tăm tơm sa play

24/10/2019 10:37 G10T+7

Ăp năm dăch abaơ, bu nuyh bon lan xă Quảng Thành (Gia Nghĩa) lĕ rôk âk ntil tơm tăm kông nghiệp, tơm tăm gleh nar gơi r’gâl tăm mhe, tăm ndrel ma tơm tăm sa play.

Yor uĕh trôk nar, tâm di ma neh, âk neh tăm tơm sa play ta xă Quảng Thành jêng ngăn, gĕh âk play n’hanh play têh uĕh. Lam xă abaơ gĕh lơ 40 hec ta tơm tăm sa play, gĕh tơm bơ, sầu riêng, tơm play khoăr, play soai, play jrang, play moăn… Ntơm bôk năm 2019 tât abaơ, neh tăm tơm sa play ta xă lĕ hao 20% đah năm 2018.

​​​​​​​

Bu nuyh bon lan r’gâl dŏng neh hŏng mô rĭ neh tăm tơm kông nghiệp mô hôm saơ jêng gơi tăm tơm play bơ

​​​​​​

Sầu riêng tơm tăm dơi bu nuyh bon lan tăm âk

​​​​​​​

Tơm play kroch đung dơi âk r’năk bu nuyh bon lan ta xă Quảng Thành ruah tăm gơi bư hao nau wăng sa

Mai Anh

501
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.