Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pêx xinhv Nam Dong krêz đangr cui mô zus yik

07/07/2021 15:28 G7T+7

Chor shông jê nuôr, ntâu chuôz zis pêx xinhv nhoz xar Nam Dong (Cư Jut) tưz xair zus yik chia phuôv tsangr cinh têr. Cui mô pangz yik ntơưv nuôr phuôv vangv sei, txus nhis nuôr muôx li 3.200 tus.

Trơưs ntâus grê ntơưv chinhr cuênx trôngx qơư, zus yik sir zôngv lo ntâu zangv, tiv zix mas jâuz nox muôx ntâu. Cxuô zangv leiv tsês hur ntu zus lo sir zôngv môngl chok kôngz, chox môngl mfông kôngz lông. Chor mô hinhx zus yik ntơưv Nam Dong tưz haz tangz tov sâu lo nhiax txas ntâu trâu nênhs zus, uô muôx făngz phuôv tsangr cinh têr ntơưv trôngx qơư. 

Guôx zus yik lo uô saz nyuô, langx khav

Pangz yik ntơưv chuôz zis pus Hoàng Hải Yến, nhoz jos Tân Ninh, xar Nam Dong sâu lo liv yangx 200 chơưx nhiax/shông

Nôngz yik pêx xinhv zus tiv zix mas zos yik Nam Phi, nde cir sei, tsât lươngs grax jông haz lo thix trươngx nhiav

Lê Phước

708
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.