Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Mê Ra, xã Đắk R’tíh (Tuy Đức) có 15 ha đất trồng lúa nước. Bu nuyh bon lan bon Mê Ra, xă Dak R’tĭh srih tăm ba lŏ yan kao yan sêt pêh yan kao

06/01/2017 11:09 G1T+7

Bon Mê Ra, xă Dak R’tĭh (Tuy Ðức) gĕh 15 hec ta neh tăm ba lŏ.

Yor pah kan di mông yan, dak dŏng bư lŏ âk, abaơ bon lan Bu Nong tâm bon dôl ma kai neh lŏ, chhĭk ân kloh gâ, koai bong trong hoch dak n’hanh rơm rnih ba, buh sui, dak si tŏ… gơi srih tăm ba lŏ ân di yan tăm. Ăp rnih ba dơi bu nuyh bon lan dŏng tăm ta yan aơ gĕh rnih ba Nhị ưu 838, VT404, RVT.

Bon lan Bu Nong tâm bon sŏk dak ân hoch tâm lŏ gơi srih tăm ba lŏ yan sêt pêh yan kao

Dŏng rdeh kai neh lŏ gơi mô gĕh hoăch âk nhâm bu nuyh pah kan

Ăp rnih ba Nhị ưu 838, VT404, RVT dơi ât dak yan prang, mô gĕh âk tu ndrŭng sa dơi bu nuyh bon lan dŏng srih tăm

Y 'Krăk

1,172
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.