Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bon lan bản Cao Lạng tăm tơm play soai tĕng nau kan sinh học

24/10/2019 10:37 G10T+7

Bản Cao Lạng, xă Dak Gân (Dak Mil) gĕh 78 r’năk, 360 bu nuyh, bu nuyh Nùng rêh gĕh 75% r’noh bu nuyh. Jêh dơi ndâk njêng bản mhe năm 2012, âk r’năk bu nuyh bon lan lĕ ruah tăm tơm play soai gơi nklaih nau o-ach.

Tât abaơ, lam bản gĕh 80 hec ta tơm play soai, tâm nĕ gĕh 50 hec ta lĕ gĕh play n’hanh dôl ntơm gĕh play. Âk r’năk Tày, Nùng lĕ r’gâl nau kan tăm tơm play soai sinh học, tâm nĕ gĕh nau kan mât mray play n’hanh put play tâm dŭng gơi mô gĕh ndrŭng chuh sa. Nau kan mô kâp krih dak si, dŏng ăp ntil dak si krih suy kơl bư hao r’noh kh’lay tăch play soai, n’sĭt ma bu nuyh bon lan ta bản Cao Lạng âk r’noh prăk.

​​​​​​​

Tơm play soai dơi tăm tĕng nau kan sinh học suy kơl n’hao nau uĕh ma nau kan, r’noh kh’lay tăch tâm nau wăng sa

​​​​​​

Dŏng dŭng put play gơi play soai uĕh, mô gĕh ndrŭng chuh sa

​​​​​​​​

Play soai nse gĕh ntô mô saơ uĕh dơi bu pĕ lơi gơi tơm play rong tay play ba bă ân uĕh

H'Mai

532
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.