Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nâm N’đir ntâu zangv kôngz chos

17/01/2019 15:13 G1T+7

Xar Nâm N’đir (Krông Nô) nhis hnuôr muôx yangx 3.900 ha angr chos cax phê, phưx txoz, điêux, ntông hnox txir, yangx 400 ha angr chos hoa maux cxuô zangv.

Sâuv thangx tsangv xar lo đâux tư cxiv tsang công trinhx thuiv lơis, pêx xinhv lo yangz shuv cir thuôx chos kôngz, txaik pênhr ưu đair… Nênhs kôngz sâuv thangx tsangv xar tưz chênhr phangx chos ntâu zangv kôngz, cxangz nze cinh têr sâuv iz thangx angr chos haz til môngl txus uô kôngz lông truôx đrênhk, chia sâu lo truôx haz luz nênhx tâu jông đuô.

Tangs nro xar Nâm N’đir muôx li 2.500 haz cax phê, sâu lo yangx 3 tênhr/ha

Nênhs kôngz jos Quangv Hax đê phưx txoz

Hês thôngr mair grul đêx ntơưv nav đêx Sêrêpôk lo đâux tư ntơưv đrăngs lax Đăk Rênx, muôx txâus đêx tsuô pêx xinhv uô hnox

Xar muôx yangx 400 ha angr chos lo 2 chiv blêx/shông

Y Sơn

1,040
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.