Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nâm N’đir gĕh tăm âk ntil tơm

17/01/2019 15:13 G1T+7

Xă Nâm N’đir (Krông Nô) abaơ gĕh lơ 3.900 hec ta neh tăm tơm ca phê, tơm tiêu, tơm điều, tơm tăm sa play, gĕh tăm lơ 400 hec ta neh tăm tuh vanh ăp ntil.

Tâm lam xă lĕ dơi bu bư bong dak hoch, bu nuyh bon lan dơi nu ntĭm kĩ thuật srih tăm, dơi ân manh prăk sŏk iê prăk kon...nĕ bu nuyh bon lan gĕh gĕh tăm ăp ntil tơm, n’hao nau wăng sa bư mir jan ba n’hanh mra tĕng kơt kan bư mir jan ba nâp knơm, suy kơl đăp mpăn n’hanh n’hao uĕh nau rêh bon lan.

Lam xă Nâm N’đir gĕh tâm 2.500 hec ta neh tăm ca phê, gĕh n’sĭt jêh peh tât 3 tân du hec ta

Bu nuyh bư mir thôn Quảng Hà pĕ play tiêu

Măy pom dak tă bơh dak Krong dơi bri dak nsu ta ndrênh Dak Rền, gơi gĕh dak dŏng tŏ ân ăp ntil tơm tăm ma bu nuyh bon lan

Xă gĕh lơ 400 hec ta neh tăm ba lŏ 2 yan du năm

Y Sơn

921
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.