Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nâm N’đir chênhr phangx chos kôngz chiv ntux tsâux

22/11/2018 10:16 G11T+7

Chiv kôngz ntux tsâux shông 2018 – 2019, xar Nâm N'đir (Krông Nô) nhangx xangv chos yangx 1.200 ha kôngz cxuô zangv; hur ntơư, blêx lax muôx li 430 ha, kó laz 300 ha, yuôr chor zos jâuz, tâuv, poz cưs.

Hâux lưv bangx tsuô chiv kôngz tưz lo WBPX xar chênhr phangx kra uô. Nhis nuôr, nênhs kôngz tangz tov leix kangz, uô vêv xinhz lax têz, bangx nôngz, qir, yuôx por vêv kôngz lông, qơư ntiv đêx… chos kôngz cuôs huv six.

Kos laz zos iz hur chor kôngz zov chênhr ntơưv xar Nâm N’đir chos 300 ha

Cưx đêx lo đâux tư khu hlôngr, đap ưngr jông nhu câux đêx tsuôk hur chiv ntux tsâux sâuv thangx tsangv xar

Nênhs kôngz sir zôngv mair lus leix angr chia năng suât los đôngs

Y Rắk

4,515
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.