Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nâm N’đir ngăch ndâk nau tơm kan srih tăm yan đông xuân

22/11/2018 10:16 G11T+7

Yan đông xuân năm 2018-2019, xă Nâm N’đir (Krông Nô) klăp lah srih tăm lơ 1.200 hec ta ăp ntil tơm tăm; tâm nĕ, ba lŏ tâm 430 hec ta, bum prŭm 300 hec ta, ba bă nĕ lah tăm ăp ntil tơm dŏng bư traum tuh, mbo.

Nau kan rơm srih tăm ta yan aơ lĕ dơi UBBL xă  ngăch ndâk nau kan. Abaơ, bu nuyh bư mir jan ba tâm xă dôl kai neh, bư ân kloh ndrênh lŏ, rơm nih, phân, dak si, sŏk dak… srih tăm ân di khay yan.

Tơm bum prŭm lah du ntil tơm tăm dơi xă Nâm N’đir tăm gĕh tâm 300 hec ta

Bong dak hoch dơi nsu nkra tay, gơi gĕh dak dŏng tŏ ân ăp ntil tơm tăm yan đông xuân ta xă

Bu nuyh bư mir jan ba dŏng rdeh gơi kai neh gơi bư ntrŭnh n’hâm soan rgănh kan

Y Rắk

4,375
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.