Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cheix sâu cax phê đrul lov jêv

11/11/2021 10:02 G11T+7

Chiv 2020 - 2021, tangs nro xênhr muôx yangx 131.000 ha cax phê, tangs nro sanv lươgs nhangx xangv lo muôx li 332.040 tâênhr. Nhis nuôr, nênhs kôngz hur xênhr tưz chuôz hlang môngl sâu cax phê đrul saz shir phangz.

Nênhs kôngz jos Jiang Bơ, xar Trường Xuân (Đăk Song) sâu cax phê

Shông nuôr cax phê ntâu thangx tsangv txi ndư đuô so li uô ntêx, grê saz, txix 40-42 cxênhz nhiax/kg. Tangz sis tsi tsâu nhân công tang sis nênhs chok cax phê pâuz xangr uô jông ntu đê. Saz xangr “njuôz tsêr hênhr đuô lâul hur têz” ntơưv pêx xinhv tưz tsi cxuôr. Pêx xinhv phaiz uô 2 jas đê, thơưx jas xair chor tsoz sar muôx tiv lêx 85 txus 90% tror sâuv li đê; jas uô kangz li đê tangs…

Pêx xinhv xar Quảng Khê (Đăk Glong) luôv tơưk cax phê chia jaz

Trơưs tsưr ziv ntơưv pêx xinhv, thâuv chox cax phê lu tsi tiz uô yênhx pơưk ntêr hur nangz viv zuôr cuz, cax phê zôngx ziv lu uô têx poz cxuôv hav txus tsât lươngs nôngz…         

Nênhs kôngz xar Đăk R’tih (Tuy Đưc) jaz cax phê

Trường Thịnh

3,629
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.