Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ăp ntil nau ntĭm kĩ thuật rong be

13/08/2020 14:42 G8T+7

R'noh prăk dŏng r'văt be rong iê, ngăch plâ n'sĭt prăk kan, nau kan rŏng be dơi bu kơp jêng "nau pah kan joi prăk rêl" ân ma âk r'năk tâm nau wăng sa. Khă nĕ, lah rong mô di kĩ thuật be jŏ ngăn têh.

Be dơi bu rong mbơk bơh tach, rong mbơk bơh tach n'hanh rong krŭng tâm ndrung, mô rĭ rong krŭng nao nao tâm ndrung. Ndrung rong dơi nkra ân uĕh, n'hâm ta yăn kăl wai n'hanh răm ta yăn sĭt puh. Be lah du ntil mpô mpa sa mpa kloh, nĕ he rong ta ndrung prêh ma neh, nhiăr tâm ban. Mpa sa, dak ngêt kloh, he chê boh tâm dak ân be ngêt lor ma sa n'hanh jêh be sa. Ân ngêt tay dak, lŭ lĕr gĕh vitamin yông tâm ndrung gơi ân be lĕr. Ta yăn bri mih he ân be sa mpa n'ha si nse rbăl tâm ban lah n'ha đôr, n'ha vi, n'ha khuăl... gơi n'jrăng nau ji ndul.

Nor mpa sa dơi bu dơm bơh tach ndrung, gĕh trôm gơi be nơih sa mpa

Mpa n'ha si nse jêh koh he om ân sơh dak, n'ha rhoănh gơi be sa mô gĕh ji ndul

Ngăch ksiêm n'hanh ntâp dak si vắc xin gơi n'jrăng ăp ntil nau ji ka man lăp ta be rong

Bình Nhi

710
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.