Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ăp kĩ thuật mât mray bum prŭm

07/11/2019 14:35 G11T+7

Tĕng Jô ntĭm Bư mir jan ba n’hanh Hao bon lan n’qual Tuy Ðức, neh tăm tơm bum prŭm tâm lam n’qual gĕh ntơm 2.000 – 2.500 hec ta, kơp êng bôk yăn bri mih tăm gĕh 900 hec ta, gĕh dôk tâm 15 tân du hec ta.

Bar ntil dơi bu tăm âk lah gĕh bum prŭm Nhật Bản n’hanh bum prŭm kao sản. Gơi bum prŭm gĕh âk play, bu nuyh bon lan uănh kh’lay nau kan ruăh rnih tăm, bư neh ân uĕh, kĩ thuật tăm n’hanh mât mray bum prŭm. Jêh lơ du pơh tăm he hăn uănh n’hanh tăm tay ta ăp ntŏk tơm khĭt. Ntơm 20 nar, he mbôr neh, chĭk gâ n’hanh sui phân tâl 1, tâl 2; mbôr lĕ mbor; tĕng kơt nau kan n’jrăng n’gang tu ndrŭng gơi tơm bum prŭm ngăch jêng.

​​

Bum prŭm jêng du ntil tơm tăm tơm, gĕh 30 – 35% lĕ r’ngôch r’noh neh tăm gleh nar tâm n’qual Tuy Ðức

​​

He mbôr neh ta mbor ân prêh gơi tơm bum prŭm ngăch jêng n’hanh gĕh âk play

​​

Jêh tăm 20 nar he sui tay phân gĕh ăp ntil phân đạm, kali ân bum prŭm tâl 1 n’hanh tâl 2 gơi tơm ngăch jêng n’hanh gĕh play rêh

H'Mai

702
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.