Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ăp ntil nau ntĭm ksiêm uănh nau gŭch, tăch r’văt poăch sur lah gĕh nau ji ndul ĕk droh sur châu Phi

20/06/2019 14:18 G6T+7

Ntŏk dơi bu ân gŭch sur sŏk poăch gĕh:

​​​​​​​​​

Krih dak si bư khĭt ka man ta ăp ntŏk gĕh sur khĭt ta bon têh Gia Nghĩa. Ảnh: H.T

- Ntŏk gŭch sur du rgŭm du ntŏk dơi bu gŭch kloh mpô mpa tĕng nau n’hêl ta n’kô 1 Nau 69 bơh luật Mpô mpa rong n’hanh Nau di kĩ thuật bri dak đă bư kloh mpô mpa rong đah ăp ntŏk gŭch sur rgŭm du ntŏk.

- Ntŏk gŭch iê dơi bu gŭch kloh mpô mpa tĕng nau n’hêl ta n’kô 2 Nau 69 bơh luật Mpô mpa.

Sŏk poăch sur n’hanh ksiêm poăch sur

Nau kan sŏk poăch sur, mray poăch sur n’hanh rdeng hăn tăch dơi tĕng kơt nau ntĭm theo QCVN 01 - 83: 2011/BNNPTNT (tĕng kơt Sam bŭt mbơh mrô 71/2011/TTBNNPTNT lơ 25/10/2011 bơh N’Gâng kan Ntĭm bư mir jan ba n’hanh Hao nau rêh bri bon).

Nau ntĭm pah kan lah sur khĭt mô rĭ sur gĕh nau ji dương tính đah nau ji ndul ĕk druh sur châu Phi

1. Brôi lĕ r’ngôch sur rong tâm ndrung, ntŏk kan sŏk rbŭn, ntŏk n’gang lah gĕh nau ji dương tính đah nau ji ndul ĕk druh sur châu Phi; jêh rĭ krih dak si bư ân khĭt lĕ ka man ta ntŏk gĕh nau ji tưp, njrăng, n’gang nau ji tưp ân di nau bu ntĭm.

2. Ntŏk kan gŭch sur, ntŏk kan mray poăch sur lah gĕh nau ji dương tính đah nau ji ndul ĕk druh sur châu Phi lah brôi lĕ r’ngôch sur gĕh nau ji, poăch sur lah gĕh nau ji dương tính đah nau ji ndul ĕk druh sur châu Phi; rlu gŭch n’hanh krih dak si bư khĭt ka man, krih dak si nao nao tâm 5 nar lor ma gŭch, tăch r’văt.

Q.S (t.h)

442
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.