Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ntil nau kan tăm sêt linh chi chăng ta Quảng Khê

21/02/2019 10:11 G2T+7

Năm 2018, gơi N’gâng kan Khoa học n’hanh Kông nghệ ntĭm, r’năk che Nguyễn Văn Hoạt, ta thôn 2, xă Quảng Khê (Dak Glong) lĕ rlong tăm ntil sêt linh chi chăng.

Ta neh tăm huy 64 met vuông, r’năk che bư 1.000 dŭng phôi. Yor tĕng kơt di nau ntĭm kĩ thuật, nĕ phôi rêh gĕh tât 90%. Jêh 28 nar ntơm bơh nar tăm, reh rse sêt linh chi chăng lĕ sa tât tâm dâng dŭng tăm jong tât 25 cm. Dŭt jŏ nar ntơm sŏk rnih tât ta nau kan tăm sêt kon ntơm 30 – 32 nar. Ntơm tăm tât tŏk jŏ 70 nar, gĕh n’sĭt tâm 15,4 gam sêt kro, tâm ban lah kơp du kí tâm 65 mlâm sêt kro. Bơh đah nĕ, r’năk che ndăn dŏng dŭng phôi gơi tăm sêt kep n’hanh sêt meo.

Ndơ dŏng bư phôi tăm sêt lah mbrui si

Ăp dŭng phôi tăm sêt linh chi chăng dơi che dăp ân uĕh tâm wâl bư ân duh

Sêt linh chi chăng tăch kh’lay 800.000 r’hiăng du kí n’hanh 300.000 r’hiăng lah sêt nse

Mẫn Doanh

980
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.