Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mô hinhx zus kus kruôr ntêl kei ntơưv Nam Xuân

27/02/2020 15:26 G2T+7

Đrăngz shông 2019, tix lâul Đường Thanh Trực (zus shông 1980), minhx cxưx Zir nhoz jos Thanh Sơn, xar Nam Xuân (Krông Nô) zuôr 350 tus kus kruôr nhux tưv (kus kruôr) lus zus zuôr kei.

Trơưs tix lâul Trực, hnuôr zos nôngz kus kruôr huv tsuô phuôz chuô ntơưv Krông Nô mas hluz sei, zus 6 hli mas ntêl kei; txix thauv zus txus hnuôr tsi tâu puv muôx moz. Nhis hnuôr, pangz kus kruôr nhuv tưv ntơưv tix lâul chuôz zis fênhx đrăngz ntêl 150 luz kei/hnuz, đrul grê muôs 6.000 nhiax/kei, nênhs zuôr tuôx zuôr hlo ntơưv tsêr. Uô kangz yưx chi phir, tix lâul chuôz zis sâu lo yangx 20 chơưx nhiax/hli.

Tix lâul Trực tsês muôx li 1.000 m2  angr chia zus nôngz kus kruôr nhux tưv

Zôngv xuô blêx, poz cưs uô kangz luôv cênhz xuô tôngv hơpx chia zus kus kruôr...

Kei us lo pêx xinhv, nênhs zuôr tuôx hlo ntơưv tix lâul Trực tsêr zuôr

Minh Huyền

1,713
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.