Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau kan rong sin deh tăp ta Nam Xuân

27/02/2020 15:26 G2T+7

Ntơm n’gul năm 2019, nô Ðường Thanh Trực (deh năm 1980), bu nong Tày ta thôn Thanh Sơn, xă Nam Xuân (Krông Nô) r’văt 350 mlâm kon sin krăk rong gơi deh tăp.

Tĕng nô Trực n’kôch, aơ lah sin di ma trôk nar, mih siăl tâm n’qual Krông Nô nĕ rong ngăch ngăn têh, rong tât 6 khay sin deh tăp; ntơm rong tât abaơ sin mô gĕh nau ji tưp. Abaơ, sin krăk tâm r’năk nô rong deh 150 mlâm tăp du nar, đah r’noh tăch tâm 6.000 rbăn du mlâm tăp, bu hăn r’văt tât ta wâl. Jêh ntrok prăk dŏng pah kan lor, r’năk nô gĕh n’sĭt rlau 20 r’keh prăk du khay.

Nô Trực dŏng tâm 1.000 met vuông neh gơi rong sin krăk

Dŏng lâk phe, mbo peh ân hăch klai đah lâk tổng hơp ân sin sa…

Tăp sĭn dơi bu nuyh bon lan, ăp bu nuyh hăn r’văt ta wâl nô Trực

Minh Huyền

1,968
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.